24. April 2023

Så kan ledningen utmana personalförmånerna

Product training

Med minskat löneutrymme behöver fler arbetsgivare hitta förmåner de kan ge sina anställda utöver mer i plånboken. Maria Duni, nordenchef på Personio menar att det är dags att företagsledningar tar sig en kreativ tankeställare om detta.

Boka en demo med Personio

Värdet av lönen urholkas just nu rejält av den svenska inflationen. Samtidigt värdesätter en överväldigande majoritet av de anställda kompensation i form av välmående precis lika mycket som sin lön. Det är värt att minnas när många företag nu krymper utrymmet för löneökningar för att kunna fokusera mer på lönsamhet än tillväxt. 

Men i takt med att inflationen ökar blir det även dyrare att ge anställda kompensation i form av inköpta tjänster, som till exempel friskvård. Därför kan det vara klokt att se över vilka andra ersättningar som är möjliga att göra och som inte påverkas lika mycket av kostnadsökningarna. En som funderat över detta är Maria Duni, nordenchef på Personio.

– Vi behöver kanske fundera över vad som egentligen är en förmån? På Personio började vi nyligen med “Winning Wednesdays” - mötesfria onsdagar som ska ge alla i företaget tid att fokusera på sina kärnuppgifter utan avbrott. Tanken är att onsdagarna ska bidra till såväl företaget som våra kunder, men det ger också medarbetare möjligheten att slippa stressen över att hinna bli klara med sina arbetsuppgifter i tid. 

Kan bättre möteskultur betraktas som förmån? Att döma av den uppskattning som Personios beslut fått internt så är det fullt tänkbart. Maria Duni menar att företagsledningar genom att fokusera mer på var företaget kan skapa nya förmåner också får tillfälle att ifrågasätta gamla invanda mönster. 

– Ett sådant är jämställdhet. Visst är lönekompensationen central även här, men även andra jämställdhetsaspekter spelar stor roll för medarbetarnas trivsel och identifiering med företaget. Ett aktuellt exempel är gratis mensskydd på arbetsplatsen, en fråga som flera fackförbund driver just nu.

Kanske kan ditt företag också öka personalens välbefinnande genom att tänka utanför ramarna?Ett exempel på detta är Krokoms kommun, som skapade rubriker för ett par år sedan genom att erbjuda gratis hunddagis, fiskekort och fjällvandringar till de som kunde tänka sig att flytta dit för att arbeta inom sjukvården.

Maria Duni uppmanar chefer att skaffa mer insikt om hur deras medarbetare värdesätter sina förmåner. Många anställda känner heller inte alltid till de förmåner som redan erbjuds. Att “överinformera” om alla de förmåner som redan finns tycker hon därför är en bra början. 

– Ta reda på vad dina medarbetare skulle vilja ha, utöver högre lön, och som de inte får idag. En sådan kreativ konversation kan ge dig både en närmare kontakt med kollegorna och nya idéer. 

Genom att använda moderna digitala verktyg går det att effektivisera kommunikationen inom företaget - bland annat om kompensationen till anställda. 

Läs mer om hur Personios HR-programvara kan ge dig mer tid att lyssna på dina medarbetare.

Take Your HR to the Next Level - Break the Cycle of HR Admin

Break The Cycle