23. May 2023

Utmana era tankar om personalförmåner 2023

Working

Med minskat löneutrymme behöver många arbetsgivare hitta nya strategier för vilka förmåner de kan ge sina anställda utöver mer i plånboken. Maria Duni, nordenchef på Personio, menar att det är dags att företagen tar sig en tankeställare om hur det går att kompensera medarbetare på nya sätt. 

Värdet av lönen urholkas just nu rejält av den svenska inflationen. Samtidigt värdesätter en överväldigande majoritet av dina anställda kompensation i form av välmående precis lika mycket som sin lön. Det kan vara bra att minnas när många företag nu krymper utrymmet för löneökningar för att kunna fokusera mer på lönsamhet än tillväxt. 

– I takt med inflationen blir det även dyrare att ge anställda kompensation i form av inköpta tjänster, till exempel friskvård. Det motiverar att se över vilka andra ersättningar som är möjliga att göra från företagets sida och som inte påverkas lika mycket av kostnadsökningarna. Jag tänker på sådant som flexibla arbetstider, extra dagar för ledighet i samband med helger med mera, säger Maria Duni. 

 Och kanske behöver vi fundera över vad som egentligen är en förmån? Ett exempel är handelsplattformen Shopify som i januari öppnade året med att ta bort alla inbokade interna möten med fler än två personer. Här var i och för sig målet ökad produktivitet genom att frigöra arbetstid, men också ge medarbetare möjligheten att slippa stressen över att hinna bli klara med sina arbetsuppgifter. Kan bättre möteskultur betraktas som förmån? Att döma av den uppmärksamhet som företagets beslut fick så är det fullt tänkbart. 

– Genom att fokusera mer på var företaget kan skapa förmåner som inte belastar företaget finansiellt uppstår också möjligheter att ifrågasätta gamla invanda mönster. Ett sådant är jämställdhet, något som vi på Personio uppmärksammat tidigare. Visst är lönebildningen central även här, men även andra jämställdhetsaspekter spelar stor roll för medarbetarnas trivsel och identifiering med företaget, förklarar Maria Duni. 

Maria Duni ger ett exempel: gratis mensskydd på arbetsplatsen, en fråga som flera fackförbund driver och där företaget Redlocker - känt från tv-serien Draknästet - gjort frågan till sin egen affärsidé. 

– Är du också helt säker på att du vet hur dina medarbetare värdesätter sina förmåner? Faktum är att många anställda inte helt och hållet känner till de förmåner företaget erbjuder. Att överinformera om detta internt är en bra början, avslutar Maria Duni.  

Så ta reda på vad dina medarbetare skulle vilja ha, utöver högre lön, och som de inte får idag. En sådan kreativ konversation kan ge dig både en närmare kontakt med kollegorna och nya idéer om ersättning och kompensation som inte behöver belasta ditt företags finansnetto. 

Prova vår HR-programvara här.

Our Employee Survey Template

Employee Survey Template