9. May 2023

Så bibehåller du medarbetarnas engagemang i tuffare tider

Product Performance

Att som organisation kunna bemöta medarbetarnas förväntningar och önskemål är oerhört viktigt, inte minst i tuffa ekonomiska tider. Maria Duni, nordenchef på Personio ger tips på vad du kan göra för att hålla medarbetarnas engagemang uppe.

Boka en demo med Personio

Under en lågkonjunktur är det vanligt att företag lägger nästan allt fokus på besparingar och glömmer bort medarbetarna, samtidigt som vi vet att även medarbetarnas engagemang tenderar att minska i osäkra tider. Det är därför extra viktigt att som chef vara lyhörd och fortsätta visa uppskattning för sina anställda.

 – Vissa experter menar att 2023 kommer bli "belöningarnas år", eftersom inflationen stiger och lönerna inte är så lätta att höja. Då behöver företagen hitta andra sätt att kompensera och engagera medarbetarna. Det finns flera åtgärder man kan göra, exempelvis tänka på förmåner som ger möjlighet för anställda att växa och utvecklas i jobbet eller som kan vara till nytta för dem utanför arbetet och som förbättrar hälsan, säger Maria Duni, nordenchef på Personio. 

3 tips för att motivera dina medarbetare

1. Det handlar inte bara om pengar 

När budgetar pressas och lönsamhet blir viktigare än tillväxt kommer företagen att behöva tänka nytt kring ersättning. Utöver lön och bonus kan förmånerna vara kopplade till flexibilitet på arbetsplatsen gällande arbetstider, dagar och plats. Tänk även kreativt kring hur verksamheten kan hjälpa medarbetarna i deras olika livssituationer. I en tidigare undersökning av Personio, The Great Re-evaluation, uppgav en tredjedel att en mindre stressig miljö och att få mer uppskattning för sitt arbete var aspekter som skulle få dem att vilja stanna kvar.

2. Var öppen och transparent 

Som ledare och chef är det viktigt att vara transparent och öppen samt bidra till en kultur där alla i personalen känner att de har förtroende för dig. Att vara öppen med företagets strategier kopplat till löner, förmåner och utveckling kan skapa mer positiva medarbetare då det bidrar till att de känner sig inkluderade.

3. Ge de förmånerna som dina anställda verkligen vill ha

Sist men inte minst, se till att verksamheten kan erbjuda förmåner som de anställda verkligen vill ha, och inte de som du tror att de önskar sig. Det kan skilja sig mycket mellan vad cheferna tror och vad medarbetarna faktiskt anser är viktigt. Det kan också vara svårt att veta vilka förmåner som är standard och vilka som är konkurrenskraftiga på marknaden. Var därför inte rädd för att fråga de anställda om vad som är viktigt för att de ska trivas och hur de upplever förmånerna i jämförelse med vad deras branschkollegor har. Kanske kan ni till och med skräddarsy förmånerna utifrån medarbetarnas behov och önskningar?

Genom att använda moderna digitala verktyg går det att effektivisera kommunikationen inom företaget. Läs mer om hur Personios HR-programvara kan ge dig mer tid att lyssna på dina medarbetare på.

The True Cost of a Crisis: Read Our Latest HR Study

HR Study 2022