Download:
Så ser chefer i Norden på jämställdhet

De nordiska länderna toppar ofta rankingen när det kommer till jämställdhet och regionen anses vara en av de mest jämställda delarna i världen. En jämställd och mångsidig arbetsplats sägs öka både produktiviteten, innovationen och lönsamheten hos ett företag. Tittar vi närmare på de nordiska länderna så finns det påtagliga skillnader avseende attityder och synen på jämställdhet och exempelvis vilka åtgärder som företagen gör för att säkerställa en jämställd rekryteringsprocess.

I den globala rapporten “Global Gender Gap Report” som publicerades av World Economic Forum 2021 rankas Sverige, Norge och Finland bland de tio mest jämställda länderna i världen medan Danmark tappar i placering. Från plats 14 år 2020 till plats 29 ett år senare, mellan Moldavien (28) och USA (30). Likheter återspeglas i den här rapporten, där exempelvis 20% av respondenterna i Sverige menar att deras arbetsgivare inte arbetar aktivt med jämställdhet, jämfört med Danmark där siffran var 49%.