26. April 2022

Milsten uppnådd när Personio offentliggör sin 100:e integration för effektivare medarbetarprocesser för små och medelstora företag

100 Intergrations On The Personio Marketplace

Stockholm, 26 April 2022 – Personio offentliggör att de nu har gjort sin 100:e mjukvaruintegration tillgänglig för sina användare på Personio Marketplace. Detta sker bara ett år efter lanseringen av marknadsportalen som idag används av 70 % av Personios kunder, vilka använder dess applikationer och API:er för att spara tusentals timmar av manuella HR-processer och för att förbättra områden som lönehantering, dataanalys, rekrytering och tjänster för medarbetarnöjdhet. 

Ett exempel på sådan integration är meddelandeappen Slack, där en anställd kan begära ut ledighet direkt i Slack. När begäran godkänts ändras också medarbetarens status i Slack för den avsedda perioden. Detta både spar tid för medarbetaren och ger en positiv upplevelse för samtliga i arbetslaget. 

Integration av detta slag ökar såväl HR-funktionens som medarbetarnas produktivitet och effektivitet, vilket är i linje med Personios egen vision för framtidens HR-teknik, People Workflow Automation.

“Idag kämpar små och medelstora företag med de många och växande antalet mjukvarutjänster som är kopplade till medarbetarnas data och processer, vilket försvårar arbetet för HR-teamen. Vi kunde nyligen konstatera att 49 % av beslutsfattarna inom HR behöver lägga så mycket av sin tid på administration att det påverkar deras möjligheter till strategiskt arbete. Genom att bygga upp ett ekosystem som driver ökad effektivitet hjälper vi nu HR-teamen att ta tillbaka kontrollen och fokusera på vad som är viktigt för deras organisation. Att vi nu nått 100 integrationer är en viktig milstolpe i detta uppdrag, förklarar Hugues Vincent, Head of Product Partnerships på  Personio. 

Tillgängliga integrationer på Persiono Marketplace täcker samtliga relevanta HR-processer, inklusive områden som samarbeteidentitet och tillgänglighetshanteringreseutgifter, and tidshantering

Personios ekosystem för integration innebär att olika verktyg automatiskt kan kommunicera med varandra, vilket gör det möjligt för HR-team att hantera medarbetarprocesser över samtliga avdelningar. Den automatiska dataöverföringen mellan systemen innebär också att all medarbetardata är uppdaterad samtidigt som manuella felkällor minimeras. 

Integrationer som finns på marknadsportalen inkluderar:

  • Microsoft Teams och Slack – de vanligaste verktygen som används av Personios kunder för automatisk notifiering (t.ex. semesterstatus) och uppdateras direkt mellan dessa samarbetsplattformar.

  • WorkMotion – används för regelmässig anställning och onboarding av medarbetare i hela världen. 

  • Zapier – som utvidgar Personios ecosystem räckvidd till tusentals SaaS-verktyg.

  • Andra integrationer, så som Pento, Winningtemp och Teamtailor.

Tack vare Persionos växande antal integrationer har företagets kunder nu över hundra arbetsflöden tillgängliga som hjälper dem skapa effektivare personalprocesser. Personio Marketplace expanderar ständigt med nya programintegrationer och automatiserade arbetsflöden.

Läs mer om Personio Marketplace här: marketplace.personio.de