Personio Visselblåsning

En separat och anonym rapporteringskanal för alla anställda

EU-direktivet om skydd för visselblåsare nu börjat gälla. Företag med över 50 anställda måste tillhandahålla en intern rapporteringskanal i EU:s 27 medlemsländer. 

För att leva upp till lagstiftningen behöver organisationer en lösning som inte bara är enkel att använda och 100% säker, utan även integrerar med ditt företags samtliga verksamheter. Läs mer om Personios visselblåsarfunktion.

  Employee typing on computer

  Inbyggt skydd

  Med Personios visselblåsarfunktion lever ert företag upp till lagstiftningen och säkerhetsställer att eventuella problem faktiskt rapporteras och åtgärdas. Dessutom undviks dyra avgifter, påföljder och potentiell skada på ert företagets rykte. Funktionen har en säker och anonym rapportering av ärenden med tvåvägskommunikation, trygg datasekretess och skydd enligt GDPR-standard.

   Whistleblowing - Built-in protection

   Intuitivt gränssnitt

   Medarbetare får ett snabbt och enkelt verktyg för ärendeinlämning. Ansvariga på företaget har en överskådlig dashboard för ärendehantering. Anonymitet och fullständig sekretess är en trygghet för alla.

    Whistleblowing - One Intuitive Interface

    Endast med Personio...

    Snabb avkastning på din investering

    Utnyttja fördelarna med en snabb och effektiv kunskapsöverföring. Vi gör ditt HR-arbete bättre och därmed ditt företag mer framgångsrikt.

    Den bästa supporten i branschen

    300+ HR-experter som arbetar med våra kunder över hela Europa. Vi finns där för dig varje steg.

    Funktionalitetet i Enterprise-standard

    Designad för små och medelstora företag, att skala i takt med att ditt företag växer. 

    Lagefterlevnad och dataskydd

    Få fullständig trygghet genom att veta att din data är säker.

    Personio: Det enda HR-verktyget du behöver.

    Effektivisera alla aspekter av din personalshantering, under hela medarbetarlivscykeln.

     Smiling coworker with coffee cup and blue Personio swirl in the background

     Vanliga frågor om visselblåsning

     Vad är EU:s direktiv om skydd för visselblåsare? 

     EU-direktivet om skydd av visselblåsare infördes den 16 december 2019. Målet med direktivet var att få ett slut på ett förvirrande lapptäcke av lagstiftning om skydd för visselblåsare i hela EU genom införandet av en universell europeisk standard. För närvarande har den redan antagits i många länder, där alla EU:s medlemsländer arbetar med sin nationella implementering. Sista verkställighetsdatum för företag med fler än 50 anställda är satt till den 17 december 2023. 

     Vilka är kraven i EU:s visselblåsar-direktiv?

     Enligt direktivet ska organisationer utforma och implementera interna rapporteringskanaler för att tillgodose en säker och trygg visselblåsning. Dessutom bör en dedikerad person eller avdelning utses för att hantera inkommande ärende och följa upp därefter. Sådana rapporteringskanaler bör göra det möjligt att rapportera både muntligt och skriftligt. Den interna rapporteringskanalen måste utformas, etableras och drivas på ett sådant sätt att den:

     • Säkerställer anonym rapportering om detta är tillåtet enligt nationell lagstiftning 

     • Skyddar identiteten för anmälare och parter som nämns i en rapport 

     • Är inte tillgänglig för icke-auktoriserad personal 

     • Ger en noggrann uppföljning av rapporten av en utsedd person eller avdelning 

     Varför behöver organisationer interna rapporteringskanaler?

     En intern rapporteringskanal kan vara till stor fördel för din organisation. Förutom lagstiftningsstöd och mandat kan det också göra det möjligt för organisationer och företag att ta emot och agera på klagomål om fel eller olaglig verksamhet. 

     Interna rapporteringskanaler, som de som tillåter visselblåsning, ses ofta som ett digitalt säkert utrymme för anställda och externa att uttrycka sin oro anonymt och utan rädsla för negativa konsekvenser. Detta kan inkludera ett brett spektrum av ämnen som mobbning, illegala aktiviteter, oetiskt beteende, missförhållanden eller trakasserier på arbetsplatsen.

     Vilka är fördelarna med en intern rapporteringskanal?

     Det finns tre huvudsakliga fördelar 

     • Företag med ett robust rapporteringssystem för vissleblåsare hade större lönsamhet och arbetskraftsproduktivitet (mätt som avkastning på tillgångar) 

     • Färre väsentliga rättsfall mot företaget totalt sett och med lägre förlikningskostnader (om ett rättsfall inträffade) 

     • Färre externa visselblåsarrapporter till tillsynsmyndigheter och andra myndigheter. 

     När kommer detta att verkställas i mitt land? 

     Direktivet har redan införlivats med lokal lagstiftning i många av EU:s medlemsländer. I Sverige är direktivet redan inkluderat i nuvarande lagstiftning. Se vårt whitepaper (EN) för mer information.

     Finns det några böter för organisationer som inte följer dessa krav och tidsplanen?

     Direktivet har redan införlivats med lokal lagstiftning i många EU-medlemsstater, och böter vid lagbrott finns i respektive land. För specifik information om ditt land, vänligen kontakta en av våra representanter via kontaktformuläret ovan eller se vårt whitepaper (EN).

     Behöver organisationer utse specifika personer som hanterar de rapporterade fallen?

     Det är lämpligt att utse en dedikerad person (eller flera personer) inom organisationen som ansvarar för hanteringen av ärenden om meddelare. Det kan vara någon inom HR, ett juridiskt ombud eller till och med någon extern partner.

     Anna Gullstrand

     Anna Gullstrand

     VP People, Mentimeter

     Mentimeter Logo removed bg

     "När ledningen ber om färska siffror kring hur företaget växer, eller data kring inkludering och jämställdhet, så är allt bara ett klick bort."

     Ett urval av våra kunder

     Premier Inn Logo
     Lush Logo
     Mindful Logo
     Emma Logo
     Spendesk
     Jacquemus Logo b/w
     Minor Figures Logo b/w
     SimplyCook Logo b/w
     Stonewall Logo
     Mentimeter Logo b/w
     Statista Logo
     Chupi Logo b/w
     Core Logo b/w
     Node 4 Logo b/w
     The Diana Award Logo
     WeDo Logo b/w
     Logo BLab
     Cyted Logo b/w
     Bluewave Logo b/w
     CALM Logo b/w

     Ett HR-verktyg att uppleva

     Lär känna Personio. På bara 30 minuter visar våra produktexperter dig våra verktyg och svarar på dina frågor utan förpliktelser.

     • Introduktion till alla produktfunktioner

     • Skräddarsydd efter dina affärsprioriteringar

     • En öppen diskussion utifrån dina viktigaste HR-prioriteringar

     Det enda systemet du behöver för att kunna göra ett bra HR-arbete.

     G2 Badges - Personio Winner - Winter 2023

     Boka gratis demo

     Vi kontaktar dig och bokar in ett möte för att bättre förstå dina specifika behov.
     *For the best experience possible, we ask that you provide all of the required contact details above.